הנהלה

מרכזיה

1-700-500-866

דוד

dudi@ct-zomet.co.il

עדינה

adina117@gmail.com

מרכזיה

1-700-500-866

דוד

dudi@ct-zomet.co.il

עדינה

adina117@gmail.com